Oferta

Konsultacje społeczne, partycypacja i dobra komunikacja z mieszkańcami to klucz do budowania trwałych relacji na rzecz rozwoju gminy. To szansa na wykorzystanie wspólnego potencjału: władz lokalnych, organizacji pozarządowych i obywateli. Proponujemy zarówno obsługę całych procesów konsultacyjno-partycypacyjnych, badawczych jak i wybranych części.


Doświadczenie zespołu

Display_logo_wersja-uzupeniajca_czarny_2
Szkolenie dla studentów Wydziału Socjologii UAM dotyczące perspektyw na rynku pracy Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Styczeń 2020
Display__wiebodzin
Przeprowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej Budżetu Obywatelskiego Gminy Świebodzin w edycji 2020 Gmina Świebodzin Listopad 2019
Display_lgc_nowe_ma_e
Lekcje obywatelskie w ramach projektu "Poradnictwo prawne i obywatelskie w gminie Czerwonak - II edycja Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Grudzień 2019
Display_lbo2020
Organizacja głosowania w Lubońskim Budżecie Obywatelskim 2020 Urząd Miasta Luboń Wrzesień 2019
Display_herb_chojnice
Szkolenie z zakresu wdrażania budżetów obywatelskich dla Gminy Chojnice Gmina Miejska Chojnice Czerwiec 2019
Display___d__logo
Konsultacje społeczne uchwały krajobrazowej dla Miasta Łodzi Urząd Miasta Łódź Czerwiec 2019
Display_eko-unia-logo
Recenzja raportu badawczego pt.Strażnicy dobrego stanu wód – monitoring regulacji środowiskowych Stowarzyszenie Eko Unia Styczeń 2019
Display_lbo2020
Lekcje obywatelskie w szkołach - Luboński Budżet Obywatelski Urząd Miasta Luboń Maj 2019
Display_mpu
Konsultacje społeczne dla opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Placu Bernardyńskiego Miejska Pracownia Urbanistyczna Listopad 2018 r.
Display_czerwonak
Lekcje z partycypacji społecznej i debaty oksfordzkie dla młodzieży w ramach projektu Porady prawne i obywatelskie w gminie Czerwonak" Stowarzyszenie Lepsza Gmina Czerwonak Listopad-Grudzień 2018 r.
Display_veolia_logo_ma_e
Organizacja punktu konsultacyjnego dla eventu Ciepła sobota w Wągrowcu Veolia Wrzesień 2018 r.
Display_fb_serwis
Współpraca przy projekcie Konsultacje społeczne dla projektu hali przeładunkowej odpady w Łodzi FB Serwis Wrzesień 2018 r.
Display_kruszywa
Współpraca przy opracowaniu analizy sytuacji komunikacyjnej dla inwestycji odkrywkowej Kruszywa Skalne Wrzesień 2018 r.
Display_skanska
Współpraca przy projekcie Konsultacje społeczne dla projektu Nowy Rynek Skanska Czerwiec 2018 r.
Display_lbo18
Organizacja głosowania i ewaluacja Luboński Budżet Obywatelski 2017 Urząd Miasta Luboń Czerwiec 2018 r.
Display_pisop
Współpraca przy projekcie Badanie ewaluacyjne programu LOWES - Leszczyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej" Centrum PISOP Maj 2018 r.
Display_nickel
Badanie preferencji mieszkaniowych mieszkańców Poznania Nickel Development Maj 2018 r.
Display_p_o_sk
Współpraca przy Badaniu jakości życia mieszkańców Płońska Urząd Miasta Płońsk Maj 2018 r.
Display_zmp
Analiza ekspercka materiałów do kampanii społecznej Sam urządzaj swoje miasto Związek Miast Polskich Maj 2018 r.
Display_ministerstwo_pracy
Współpraca przy projekcie Ocena zastosowanych metod konsultacji ustaw wdrażających program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" w ramach projektu "Konsultacje+ Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej Marzec 2018 r.
Display_lbo17_logo
Organizacja głosowania i ewaluacja Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 Miasto Luboń Wrzesień 2017 r.
Display_gwiazdka
Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Rynku Jeżyckiego w Poznaniu Miasto Poznań Październik 2017 r.
Display_veolia_logo_b_ma_e
Współpraca przy konsultacjach społecznych projektu modernizacji sieci ciepłowniczej dla miasta Wągrowca Veolia Poznań Sp. z o.o. Sierpień 2017 r.
Display_szubin_logo
Badanie geoankietowe dla miejscowego planu zagospodarowania północnej części Szubina Urząd Miasta Szubin Sierpień 2017 r.
Display_metropolia_logo_ma_e
Badanie tożsamości metropolitalnej mieszkańców Metropolii Poznań Stowarzyszenie Metropolia Poznań Czerwiec 2017 r.
Display_szczecin_logo
Ewaluacja procesów partycypacji społecznej Miasto Szczecin Kwiecień 2017 r.
Display_czerwonak_logo_ma_e
Badanie przepływu pasażerów w ramach lokalnego transportu zbiorowego Urząd Gminy Czerwonak Luty 2017 r.
Display_czerwonak_logo_ma_e
Badanie ewaluacyjne Czerwonackiego Budżetu Obywatelskiego Urząd Gminy Czerwonak Marzec 2017 r.
Display_szczecin_logo
Badanie postrzegania marki Miasta Szczecin Miasto Szczecin Listopad-Grudzień 2016 r.
Display_eneris_logo
Współpraca przy wieloetapowym procesie dialogu obejmującym badania, konsultacje społeczne i działania z obszaru komunikacji społecznej dla projektu inwestycyjnego budowy nowoczesnej elektrociepłowni ECO Ekologiczne Centrum Odzysku w Rudzie Śląskiej Grupa ENERIS Kwiecień 2016 r. - Luty 2017 r.
Display_lbo16_logo
Opracowanie zasad i przeprowadzenie głosowania w ramach Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 Miasto Luboń Marzec-Grudzień 2016 r.
Display_p_ock_logo_b_ma_e
Współpraca przy konsultacjach społecznych projektu Strefy Płatnego Parkowania dla Miasta Płocka Miasto Płock Październik 2015 r.
Display_gda_sk_logo
Współpraca przy Strategii komunikacji społecznej dla sieci PSZOK dla Miasta Gdańsk Zarząd Dróg i Zieleni Miasta Gdańsk Wrzesień 2016 r.
Display_lasy-pan_stwowe-logo-design
Współpraca przy tworzeniu Strategii Komunikacji Wewnętrznej dla Lasu Modelowego w Obornikach Lasy Państwowe Grudzień 2015 r.
Display_pbo
Opracowanie i wdrożenie trzech edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Poznański Budżet Obywatelski 2013 r., 2014 r., 2015 r.
Display_pig
Współpraca przy opracowaniu Modelu Komunikacji Społecznej w zakresie informowania społeczeństwa na temat procesów związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych, w tym przede wszystkim z formacji łupkowych, w oparciu o diagnozę społeczną. Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy Grudzień 2015 r.


Blog

Canoe
Daj rozmówcy jak najwięcej mówić o nim i jego sprawach.

Józef Maria Bocheński