Od 25 lat zjawisko partycypacji jest szeroko dyskutowane na całym świecie, a jedną z jego form są budżety obywatelskie (BO), które popularność zyskały na przełomie lat 80’ i 90’ XX w. zyskały one popularność w Ameryce Łacińskiej a obecnie rozprzestrzeniły się globalnie. Do 2000 roku zaledwie w kilku europejskich miastach skorzystano z tego narzędzia. Następnie jednak nastąpiła szybka ekspansja idei i w roku 2010 było to już około 1500 miast (200 w Europie). Charakter BO jest zróżnicowany i pełnią one wiele funkcji.

Dotychczasowe badania skupiają się jednak raczej na pojedynczych studiach przypadków, dosyć rzadko w sposób systematyczny analizuje się kwestie organizacyjne BO. Niniejsze badanie ma charakter pilotażowy i stanowi wkład w systematyczne badanie kwestii proceduralnych BO poprzez analizę 28 przypadków BO w Wielkopolsce z lat 2012-2016. W analizie wykorzystano regulaminy BO oraz strony internetowe gmin i scharakteryzowano analizowane BO w czterech zakresach: nakładów, procedur zgłaszania i głosowania projektów oraz końcowej selekcji. Analizy pozwoliły na porównania i prowadzą do wniosków o bardzo istotnym proceduralnym zróżnicowaniu BO w Wielkopolsce.

Cały artykuł dostępny jest pod linkiem: http://bit.ly/2sDNnSJ