Notatka z konferencji prasowej Prezydenta Miasta w sprawie kolejnej edycji budżetu obywatelskiego.

„Podczas uroczystej konferencji prasowej, która odbyła się wczoraj o godzinie 11 w Sali Bankietowej Urzędu Miasta, Pan Prezydent wraz z Dyrektorem Biura Komunikacji Społecznej przedstawili koncepcję tegorocznego budżetu obywatelskiego. Największe emocje wśród zgromadzonych wzbudziła kwestia jego wysokości. Pan Prezydent już kilka miesięcy temu zapowiadał znaczące zwiększenie kwoty przeznaczonej na tą inicjatywę. Istotnie kwota wzrosła o 50%, jednak nie była to jedyna zmiana.

Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej przedstawił szczegółowy plan działania na kolejne 4 miesiące realizacji budżetu obywatelskiego,w którym do nowości zaliczyć można:1) debaty dotyczące, jakości przestrzeni publicznej w naszym mieście,2) serię patronackich lekcji wiedzy o społeczeństwie w szkołach średnich, 3) przygotowanie uproszczonej zakładki strony dotyczącej budżetu obywatelskiego na oficjalnej stronie internetowej miasta oraz 4)bardziej przyjazny formularz do zgłaszania projektów. Te zmiany nie wzbudziły jednak szczególnego zainteresowania audytorium.

Dziennikarze dopytywali natomiast o to jak nasze miasto w kwotach bezwzględnych wypada na tle innych, czy jest planowane dalsze zwiększanie kwoty budżetu, kiedy dogonimy miasto, które jest liderem, jeśli chodzi o kwotę budżetu i dlaczego nastąpi to „dopiero” wtedy.

Po serii wspomnianych pytań na sali dał się słyszeć delikatny szmer niezadowolenia dotychczasowym przebiegiem dyskusji. Jeden z Radnych Osiedlowych zdecydował się nawet wyrazić głos odrębny. Stwierdził bowiem, że skupianie się wyłącznie na kwocie budżetu może sprowadzić nas na manowce oraz, że nie służy specjalnie budowie kapitału społecznego, a raczej wzmaga niezdrową rywalizację pomiędzy zgłaszającymi projekty. Podkreślił, że ma to miejsce zwłaszcza w takiej sytuacji jak w naszym mieście, w którym nie ma przeszkód by, jeden lub dwa projekty wyczerpały całą pulę środków przeznaczonych na budżet obywatelski. Wskazał także, że rywalizacja pomiędzy miastami, jeśli chodzi o kwoty bezwzględne budżetu jest myląca dla mieszkańców i ze swej natury niesprawiedliwa, ponieważ całościowe budżety miast o podobnej wielkości mogą różnić się na tyle znacząco, że stawianie ich w jednym szeregu nie ma praktycznie żadnej wartości.

Ponadto cały budżet miasta dzieli się, na stanowiące jego przeważającą część wydatki bieżące (przeznaczone na utrzymanie funkcjonowania jednostek miejskich np. szkół, domów kultury, miejskich ośrodków pomocy rodzinie) i znacznie mniejszą pulę środków inwestycyjnych (przeznaczonych na tworzenie nowych np. dróg gminnych, placów zabaw, obiektów sportowych oraz właśnie na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego). Dlatego, jeśli już jakieś zestawienia robić i komunikować szerzej mieszkańcom, to raczej procentowe wskaźniki udziału budżetu obywatelskiego i nie w całym budżecie danej gminy,ale jedynie w jej wydatkach inwestycyjnych.

Na zakończenie dodał zaś, że budżecie obywatelskim, pieniądze, choć są ważne to jednak nie najważniejsze. Głos Radnego został uważnie wysłuchany, jednak nie spotkał się z szerszym odzewem. Dyskusja wróciła na swój wcześniejszy tor i po kolejnych 10 min, punktualnie o godzinie 11: 50 dobiegła końca.”

Czy aby na pewno słusznie?


KM