Trwa kampania wyborcza dlatego uznaliśmy, że warto przybliżyć trochę tę technikę marketingową lub konsultacyjną. Blisko jej do znanych w socjologii wywiadów face-to-face, choć jest ona dużo szybsza z uwagi na konieczność dotarcia do jak największej liczby wyborców.

Czy jest ona skuteczna?

Według niektórych badań 12 skutecznych kontaktów twarzą w twarz przekłada się na 1 dodatkowy głos. Średnia liczba skutecznych kontaktów w gospodarstwach domowych na 1h wynosi od 5-8 w zależności od rodzaju zabudowy terenu (odległości od drzwi do drzwi), bezpiecznie jest przyjąć jako średnią 6 wyborców.

Jak sprawić, by była ona najbardziej efektywna?

Skuteczna kampania bezpośrednia wymaga: 1) planu, 2) zmotywowanych wolontariuszy lub kandydatów i 3) dużej skali działania.

Aby dobrze zaplanować kampanię należy podzielić liczbę gospodarstw domowych, które chcemy odwiedzić przez 6 (średnia liczba gospodarstw domowych, do których jesteśmy w stanie dotrzeć w godzinę). Dzięki temu obliczymy ile godzin pracy potrzebujemy w trakcie kampanii door-to door. Obliczenia można wykonać w różnych konfiguracjach (cała gmina, sołectwo, okręg wyborczy itp.).

Przyjmuje się (zwłaszcza na podstawie lokalnych wyborów w USA), że kampanię możemy prowadzić od poniedziałku do piątku od 17 do 19, w soboty od 10 do 17, a w niedziele od 13 do 17.

Dobrym pomysłem jest zbieranie „przy okazji” podpisów pod jakąś petycją, która może zjednać wyborców danemu kandydatowi. Chodzenie po domach należy zakończyć przed zmrokiem, żeby nie straszyć wyborców :)

Aby zwiększyć komfort pracy/bezpieczeństwo, kandydaci/wolontariusze mogą chodzić parami lecz pukać do innych drzwi. Dzięki temu mogą też na bieżąco się motywować i wymieniać doświadczeniami.

Praktyką jest posiadanie listy adresów i wyznaczenie sobie ścieżki a także bieżące odznaczanie adresów, w których się powiódł. Zwiększa to efektywność pracy. Kandydaci/wolontariusze powinni zawsze mieć jakąś podkładkę z papierem do notatek. Kandydaci powinni mieć jakiś wspólny element identyfikacyjny np. koszulkę przypinkę, itd.

Dobrym pomysłem jest organizowanie spotkań np. na zakończenie tygodnia (lub częściej), aby każdy powiedział, krótko z iloma osobami się spotkał, jakie miał problemy, co mu się udało itp.

Zła pogoda jest bardzo dobrą okazją na prowadzenie kampanii door-to-door, ponieważ wyborcy będą w domu i chętniej przyjmą kogoś zmokniętego (zrobi im się go szkoda, że zadał sobie trud), ważne jednak aby kandydaci/wolontariusze mieli ze sobą parasol oraz płaszcz przeciwdeszczowy

Czym jest skrypt rozmowy?

W prowadzeniu skutecznych rozmów bardzo pomaga przygotowanie skryptu, krótkiej rozmowy. Skrypt powinien być spójny z generalnym przekazem kampanii. Skrypt powinien być traktowany jako wskazówka, a nie coś czego należy się nauczyć na pamięć. Najlepiej jeśli ma charakter nieformalny lub pół formalny (nie powinien to być sztywny oficjalny styl) Należy zachęcić kandydatów/wolontariuszy by przerobili ten skrypt pod swój naturalny język, żeby całość była autentyczna.

Rozmowa w wersji podstawowej powinna trwać ok. 1 minutę, podczas próby przekonania 2-3 minuty. Wydłużenie rozmowy powinno mieć miejsce jedynie na wyraźną prośbę wyborcy.

Kandydaci/wolontariusze muszą być przygotowani do odpowiedzi na pytania dlaczego kandydują lub wspierają kampanię

Czy chodzenie "od drzwi do drzwi" to łatwe zadanie? Nie. Można spotkać się z niechęcia, która niedoświadczonemu kandydatowi odbierać może motywację do dalszej pracy. Ale nie wszystko da się załatwić bannerem, ulotką i internetem. By osiągnąć sukces, swoje trzeba wychodzić :)

KM & MM

Najważniejsze źródła:

Green, Donald P., Alan S. Gerber, and David W. Nickerson. "Getting out the vote in local elections: Results from six door-to-door canvassing experiments." The Journal of Politics 65.4 (2003): 1083-1096.

Green, Donald P., and Alan S. Gerber. Get out the vote: How to increase voter turnout. Brookings Institution Press, 2015.
https://callhub.io/sample-canvassing-scripts/
http://campaignhandbook.gef.eu/door-to-door-canvas...
http://www.wrap.org.uk/content/step-step-guide-doo...
https://www.wellstone.org/sites/default/files/atta...