Od 25 lat zjawisko partycypacji jest szeroko dyskutowane na całym świecie. Jedną z przyczyn tak dużego zainteresowania może być zjawisko przemieszczania różnych polityk publicznych np. budżetów obywatelskich (BO), które stają są coraz powszechniej stosowane w różnych częściach świata. Na przełomie lat 80’ i 90’ XX w. zyskały one popularność w Ameryce Łacińskiej a obecnie rozprzestrzeniły się globalnie Do 2000 roku zaledwie w kilku europejskich miastach skorzystano z tego narzędzia. Następnie jednak nastąpiła szybka ekspansja idei i w roku 2010 było to już około 1500 miast (200 w Europie) – ile jest ich dziś nikt pewnie zliczyć już nie potrafi.

Ze względu na pozostawanie w strefie uzależnienia od Związku Radzieckiego przypadek krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Polski) jest bardziej złożony niż sytuacja w pozostałej części Europy – z BO zaczęto korzystać jeszcze później. Badacze podkreślają, że istnieje duże zróżnicowanie BO w Europie - proceduralne, zakresowe itp. Generalnie jednak wskazuje się, że w Europie BO są traktowane w mniejszym stopniu jako działanie polityczne, a w większym – jako technika zarządzania, o charakterze alokacyjnym. Niezależnie od charakteru BO w każdym przypadku jest to proces o określonej procedurze zapisanej w regulaminie czy zasadach BO.

Dotychczasowe badania skupiają się jednak raczej na pojedynczych studiach przypadków rzadko natomiast w sposób systematyczny podejmują natomiast kwestie proceduralne z wykorzystaniem szerszej perspektywy. Nasza analiza ma charakter pilotażowy i stanowi wkład w systematyczne badanie kwestii proceduralnych BO poprzez analizę 26 przypadków BO w Wielkopolsce z roku 2015 (rok realizacji procedury), wykorzystując regulaminy BO oraz strony internetowe gmin. W badaniu została zaadaptowana typologia modeli partycypacji zaproponowana przez Sintomera (2012). Wyniki badań pozwoliły na porównanie procedur BO w Wielkopolsce i pokazały do jakich modeli partycypacji można je zaliczyć.

Link do prezentacji znajdziecie tutaj: http://bit.ly/2h9aInN

KM