W dniach 12-15 lipca 2017 roku mieliśmy przyjemność prezentować nasze badanie dotyczące polskiego typu budżetu obywatelskiego w Lisbon School of Economics & Management, podczas konferecji „Democracy and Participationin the 21st Century. Głównym organizatorem konferencji było International Sociological Association Research Committee 10 on Participation, Organizational Democracy & Self-Management.

Wizyta w Lizbonie zawsze jest przyjemna a w takich okolicznościach szczególniej :)

Zanim o samym badaniu kilka słów o sesji, w której uczestniczyliśmy :) Sesja Participatory Budgeting and Participatory Democracy: Actors, Processes and Outcomes, była organizowana przez prof. Matteo Bassoliego i prof. Paolo Roberto Graziano. Z pełnym przekonaniem stwierdzamy, że to zdecydowanie najtrudniejsza i najbardziej profesjonalnie przygotowana sesja, w której przyszło nam kiedykolwiek uczestniczyć. Każdy z prezentujących był bowiem, poproszony o przesłanie artykułu opisującego pełen zakres badania na kilka dni przed sesją. Prezentacje podczas sesji trwały dosyć długo ok. 20-30 min (standard to 15 min.), a po każdej było 10 min. dyskusja. Każdorazowo rozpoczynali ją prowadzący, dzieląc się swoimi spostrzeżeniami po lekturze artykułu i wysłuchaniu prezentacji. Zazwyczaj było to ok. 6-7 uwag. Konkretnych i surowych, ale zarazem niezwykle konstruktywnych i pomocnych. Nasze badanie zostało przyjęte bardzo pozytywnie, a większość uwag dotyczyła pomysłów na ewentualne poszerzenie badania w Polsce lub zagranicą.

A teraz o samym badaniu :) Jego przedmiotem była analiza budżetów obywatelskich w Polsce oparta na badaniu regulaminów obowiązujących w 49 polskich gminach. Odnosiliśmy się w nim do koncepcji różnych typów budżetów obywatelskich opracowanej przez prof. Sintomera (dla dociekliwych link do całej prezentacji: http://bit.ly/2tO6Knv). Naszym celem była weryfikacja hipotezy wysuniętej przez zespół prof. Sintomera, że w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej występuje pewien określony typ budżetu obywatelskiego.

Po przeprowadzeniu analiz doszliśmy do wniosku, że hipoteza ta jest nieuprawniona. Okazało się również, że w Polsce dominują dwa inne typy budżetów obywatelskich i to zazwyczaj w postaci wymieszanej. Przyczyn tego jest kilka i zapewne poświęcimy im któryś z kolejnych wpisów. Artykuł opisujący nasze badanie jest bowiem właśnie w trakcie recenzji w jednym z czasopism z listy filadelfijskiej, więc trzymajcie za nas kciuki! O postępach będziemy Was informować na bieżąco :)

Warto podkreślić, że krytyka powszechnie uznanej i cytowanej koncepcji, wywołała bardzo ciekawą i inspirującą dyskusję. Bardzo cieszy fakt, że nasza propozycja została potraktowana jako możliwość rozwoju a nie prztyczek w nos dla autorów, czyli tak jak w nauce być powinno. Dodatkowym smaczkiem była zaś obecność na sali jednego ze współpracowników prof. Sintomera, Dr Giovanniego Allegretti. Rozmowa z nim oprócz samych wniosków z naszego badania dotyczyła także możliwości na przyszłość i kto wie, może narodzi się z tego jakaś współpraca :)

Dobrze kiedy praktyczne badania wnoszą coś do nauki i vice versa, to jest to co lubimy najbardziej ;)

PS. Przepraszamy Was za tak długi okres milczenia ale czerwiec i lipiec były dla nas bardzo pracowite. Obiecujemy się poprawić ;)

KM