Dzięki staraniom pracowników Stowarzyszenia Metropolia Poznań oraz 23 samorządów wchodzących w jego skład (w tym Poznania i Powiatu Poznańskiego) jesienią 2017 r. uruchomiony został pierwszy w Polsce portal konsultacyjny - https://www.konsultacje.metropoliapoznan.pl/.

Portal prezentuje informacje na temat konsultacji społecznych prowadzonych na terenie całej metropolii. Jego twórcy za cel postawili sobie wzrost zaufania na linii samorządy-obywatele, a także zapewnie dodatkowych narządzi konsultacyjnych: internetowego modułu ankietowego, wyszukiwarki konsultacji oraz newslettera z aktualnie realizowanymi konsultacjami itd.

Portal jest efektem projektu finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, który miał zaspokoić zidentyfikowane wcześniej potrzeby mieszkańców takich jak: chęć współdecydowania i wywierania wpływu na politykę lokalną i ponadlokalną czy konieczność zwiększania wiedzy w zakresie partycypacji społecznej i umiejętności dotyczących nowoczesnych narzędzi umożliwiających zapewnienie udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Na portalu można znaleźć informacje na temat realizowanych przez gminy budżetów obywatelskich, konsultacji drogowych, środowiskowych, związanych z edukacją, a także wielu innych.

Co można o nim powiedzieć kilka miesięcy od jego uruchomienia? Po pierwsze to, że cieszy powstanie takiego narzędzia, ponieważ pokazuje ono w przejrzysty i prosty sposób wszystkie konsultacje społeczne realizowane na terenie Metropolii Poznań. Bardzo ważne jest, żeby mieszkańcy wiedzieli co jest aktualnie konsultowane w ich społecznościach lokalnych, ponieważ daje to im szansę na realne uczestnictwo. Po drugie warto zaznaczyć, że portal od samego początku jest atrakcyjny wizualnie i przyciąga uwagę. Coraz więcej samorządów rozumie, że forma konsultacji jest równie ważna co ich treść, ponieważ mieszkańcy poświęcają swój czas i energię na to żeby wyrazić swoją opinię. Konsultacje nie powinny być więc dla nich przykrym obowiązkiem, ale swego rodzaju przygodą za której atrakcyjność odpowiadają organizatorzy. Po trzecie zaś portal stanowi bazę wiedzy o konsultacjach. W uporządkowany sposób pokazuje co już zostało zrobione. Dzięki temu tak organizatorzy jak i uczestnicy konsultacji będą widzieć ciągłość konsultacji. Łatwo przypomną sobie co w ich samorządzie się udało a co jeszcze wymaga poprawy, które rozwiązania się sprawdzają, a które są błędne i należy się ich wystrzegać, po to żeby w danej gminie żyło się coraz lepiej.

Będziemy uważnie śledzić rozwój portalu i kibicować temu, aby się rozwijał. A to zależy nie tylko od twórców portalu, ale również zaangażowania gmin i mieszkańców, którzy będą z niego korzystać.

KM