Warto pójść jednak jeszcze o krok dalej i porównać debatę oksfordzką oraz 3 zbliżone do niej pod kątem funkcji oraz formuły techniki konsultacyjne (Tab. 1): sąd obywatelski, sondaż deliberatywny oraz otwarte spotkanie dyskusyjne. Porównanie dotyczyło 7 wymiarów, ze względu na które opisana została każda z technik.

Sąd obywatelskiSondaż deliberatywnyOtwarte spotkania dyskusyjneDebata oksfordzka zaadaptowana na potrzeby konsultacji społecznych
SelekcjaCzłonkowie ławy przysięgłych są wybierani losowo względem całej populacji. Świadkowie reprezentują poglądy poszczególnych stron.Uczestnicy sondażu są wybierani losowo względem całej populacjiW spotkaniu uczestniczą wszyscy zainteresowaniPubliczność jest dobierana losowo. Mówcy mogą być wskazywani przez strony sporu w liczbie 4 na stronę.
InformowanieŚwiadkowie zapewniają ławie przysięgłych informacje na temat kluczowych
aspektów sprawy. Prezentowane są różne opinie i perspektywy.
Osoby biorące udział w sondażu otrzymują zapewnione przez organizatorów
materiały informacyjne. Wyjaśniają one słabe i mocne strony
poszczególnych rozwiązań a w ich przygotowaniu biorą udział eksperci np.
z organizacji pozarządowych, naukowcy itd.
Organizatorzy konsultacji oraz eksperci zaangażowani w dany problem
zazwyczaj przedstawiają prezentacje dotyczące dyskutowanej sprawy,
następnie odbywa się sesja pytań ze strony zainteresowanych osób
Mówcy reprezentujący stanowiska poszczególnych stron sporu, mają za
zadania zaprezentować argumenty tak aby publiczność przychyliła się do
ich stanowiska.
BezstronnośćWypowiedzi są zbalansowane, tak aby zapewnić równe traktowanie wszystkim stronom zaangażowanym w sprawę.Materiały zapewnianą jednakowe traktowanie wszystkich propozycji.
Uczestnicy dyskusji wyrażać swoje zdanie z namysłem, sumiennie zgodnie z
przekonaniami i stanem wiedzy.
Trudna do zapewnienia ze względu na brak reprezentatywności publicznościWypowiedzi są zbalansowane ze względu na równe reprezentowanie wszystkich stron sporu.
Sposób dyskusjiŁawa przysięgłych dyskutuje nad opiniami wszystkich ławników na temat stanowisk zaprezentowanych przez strony sporu.Jedna lub kilka sesji dyskusyjnych. Zazwyczaj przed pierwszą i po ostatniej sesji jest przeprowadzanie badanie ankietoweOdbywa się spotkanie dyskusyjne, do wyczerpania pytań lub czasu.Dyskusja dotyczy określonej tezy nad której dyskutują się propozycja i
opozycja. Po debacie publiczność zadaje pytania oraz głosuje nad
wynikiem.
CzasZazwyczaj od 5-6 godzin do 2-3 dniZazwyczaj 2-3 dniZazwyczaj ok. 2 godzin1,5- 2 godziny.
Koszt finansowy15-20 tys. złotychPowyżej 100 tys. złotychok. 2 tys. zł10-20 tys. złotych
Atrakcyjność medialnaZe względu na długi czas trwania wydarzenie jest trudne do transmisji w
lokalnej tv, ponadto jego część jest niejawna (obrady ławników). Wyniki w
postaci rekomendacji można jasno przedstawić w mediach
Długość spotkania oraz jego skala utrudnia jego relacjonowanie. Do
publicznej wiadomości może zostać podany jedynie jego niewielki skrót.
Często chaotyczna i pozbawiona jasnej formuły dyskusja, która jest
nieatrakcyjna do transmisji, utrudnia też odbiór ewentualnych nagrań
oraz transkrypcji.
Wysoka atrakcyjność medialna, przebieg debaty może być transmitowany lub
retransmitowany ze względu na czas zbliżony np. do debat politycznych
oraz jasny, dynamiczny przebieg


Tabela pokazuje, że debata oksfordzka ma ogromny potencjał konsultacyjny. Argumentacja, którą przedstawiłem jasno pokazuje, że z debaty oksfordzkiej można w konsultacjach społecznych korzystać, a przynajmniej warto podejmować takie próby. Osobiście wykorzystywałem to narzędzie wielokrotnie podczas zajęć dydaktycznych ze studentami, miałem okazję być jurorem podczas mistrzostw debatanckich, a także brałem udział w dwóch publicznych debatach oksfordzkich, jako członek jednego z zespołów. Za każdym razem byłem zachwycony potencjałem debat, który mimo ogólnoświatowej ich popularności moim zdaniem jest ciągle nie w pełni odkryty. W sferze konsultacji społecznych wydaje się on być szczególnie obiecujący, dlatego też z pewnością będę sięgał po debaty oksfordzkie realizując kolejne projekty dla samorządów w Polsce.

KM