Prowadząc badania społeczne np. badania preferencji wyborczych, badania efektywności transportu, badanie prasy itd. bardzo rzadko mamy,tak duże możliwości żeby przebadać wszystkie interesujące nas osoby, przejazdy „lub czasopisma”:) . Najczęściej bowiem jest to bardzo nieopłacalne, fizycznie niewykonalne a z perspektywy uogólnień, do których badanie ma prowadzić zwyczajnie niepotrzebne. Można więc z grubsza przyjąć, że do radzenia sobie z tymi problemami wymyślono coś takiego jak „próba badawcza”. Czym jest próba? To tyle co część populacji. A czym jest populacja? To interesująca nas zbiorowość np. mieszkańcy Olsztyna, przejazdy komunikacji miejskiej w Poznaniu, ogólnopolskie dzienniki wydawane w danym okresie.

Za sprawą doboru próby możemy z pewnym (najczęściej stosunkowo niewielkim) błędem wnioskować o całej populacji. Czyli możemy osiągnąć efekt bardzo zbliżony do przebadania wszystkich interesujących nas jednostek.

Istnieją kilka rodzajów doboru próby, które różnią się sposobem doboru jednostek. Sposób ten zaś, najczęściej rzutuje na dokładność wyników końcowych.

Próby możemy podzielić na losowe oraz nielosowe, w ich ramach wyróżniając kilka typów.

W próbie losowej możemy określić prawdopodobieństwo z jakim każda jednostka może znaleźć się w próbie. Gwarantujemy przez to, że wyniki otrzymane na podstawie badania różnych prób pochodzących z tej samej zbiorowości/populacji nie będą się różniły od wartości parametrów zbiorowości/populacji o więcej niż o określoną wartość.

W próbie nielosowej analogicznie nie możemy określić prawdopodobieństwa włączenia określonej jednostki do próby.

Niebawem w kolejnych wpisach przyjrzymy się zarówno typom prób losowych jak i nielosowych. Bądźcie czujni i śledźcie naszego facebooka. Żeby potem nie mylić próby reprezentatywnej z reprezentacyjną...

KM