Spacerowanie stało się ostatnio bardzo modne:) Jednak abstrahując od politycznego kontekstu, poruszanie się w określonej przestrzeni pozwala dostrzec w niej wiele elementów słabiej widocznych zza biurka. Takie zarzuty często stawia się urzędnikom lub włodarzom miast, wskazując, że widzą oni swoje otoczenie przez pryzmat przyciemnianych szyb limuzyny, zamiast takiego, jakim ono w rzeczywistości jest.

Spacer badawczy bywa też nazywany etnograficznym. Jest to forma techniki badawczej, która opiera się na obserwacji, dynamice i interakcji. Przypomina ona "wizję lokalną" czy popularne w wielu gminach terenowe wizyty komisji radnych, którzy zwiedzają dany teren, by lepiej ugruntować sobie pogląd na jego temat.

Oto w jaki sposób opisują ją syntetycznie autorzy na stronie "Partycypacji obywatelskiej" :

Cel:

badanie przestrzeni, mapowanie konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji, badanie odczuć, potrzeb badanych osób na temat różnych aspektów przestrzeni

Format:

spacer moderowany przez prowadzącego według przygotowanego scenariusza

Uczestnicy:

grupa mieszkańców danego terenu (najlepiej od 1 do 3 osób), w zależności od przedmiotu procesu spacery można przeprowadzać z określonymi grupami, np. młodzieżą, osobami starszymi, niepełnosprawnymi, rodzicami z małymi dziećmi etc.

Czas trwania:

ok. 30 min – 1,5 h – bez czasu przygotowania i opracowania wyników

Zasoby osobowe:

moderator – osoba lub osoby prowadzące spacer (mogą to być lokalni animatorzy lub wolontariusze)

Zalety:

możliwość diagnozy funkcji przestrzeni i zebrania pomysłów na jej ulepszenie bezpośrednio od uczestników i w oparciu o bezpośrednie doświadczenie przestrzeni

Szczególne wymagania:

przemyślane wyznaczenie trasy i kwestii / elementów przestrzeni podlegających badaniu
dobre przygotowanie scenariusza i osób prowadzących spacery

Spacery badawcze można projektować w różnych porach dnia, rano lub wieczorem (np. gdy rzecz dotyczy spraw związanych z bezpieczeństwem pora wieczorna jest bardziej odpowiednia). Zwykle sporządzana jest z nich dokumentacja wizualna (zdjęcia lub film). Spacery badawcze są wartościową techniką poprzedzającą wiele procesów partycypacyjnych. A na pewno - najzdrowszą:)