Reprezentujemy różne środowiska i różne doświadczenia: samorządowe, naukowe i pozarządowe.

Dzięki temu potrafimy spojrzeć na problem z wielu perspektyw i znaleźć optymalne dla wszystkich rozwiązania.


dr Maciej MILEWICZ

Doktor socjologii UAM, w latach 2012-2015 był kierownikiem Oddziału Dialogu Społecznego w Biurze Prezydenta Miasta Poznania odpowiedzialnym za prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami. Przeprowadził ponad 40 procesów konsultacyjnych i 200 spotkań z mieszkańcami. W swojej karierze zawodowej uczestniczył m.in. W organizacji pierwszego w Polsce Sondażu Deliberatywnego na temat przyszłości Stadionu Miejskiego (2009 r.), Sądu Obywatelskiego (2011 r.) czy czterech edycji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Autor publikacji naukowych z zakresu partycypacji społecznej, socjologii miasta, społeczności lokalnych oraz metodologii badań jakościowych.WSPÓŁPRACOWNICY

Paweł GŁOGOWSKI

Założyciel i prezes zarządu Stowarzyszenia Ulepsz Poznań. Teoretyk i praktyk partycypacji społecznej. Zawodowo zajmuje się Europejską Inicjatywą Obywatelską. Pasjonat budżetu obywatelskiego. Koordynator ponad 20 projektów z zakresu rozwoju miasta, w tym debat obywatelskich w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego. Autor mini-przewodnika po Poznańskim Budżecie Obywatelskim, a także artykułów i rekomendacji związanych z ideą budżetu partycypacyjnego. Członek Zespoły ds. PBO przy Prezydencie Miasta Poznania.